František Bičan

Radek František Bičan

BIČAN František - básník
* 18. 3. 1934 Měřín u Žďáru nad Sázavou
+ 20. 4. 1983 Zlín
Technik, odborník na strojírenskou výrobu, ale také romantický básník, který zemřel krátce před tím, než mohl převzít vedení závodu MEZ v Brumově - Bylnici. Z jeho díla se dochoval jen zlomek.

PROČ JSI MILOVAL?
Člověče – proč jsi miloval?
Ty, který tolik znáš
a rozumný jsi taky,
pro děvče, kterés miloval
i život by jsi dal?

Ano, všechno jsi pro ni udělal
a všechno s radostí,
dneska však zbyla v srdci tvém
jen touha po štěstí.

Však proč jsi miloval?

PROČ JSI MILOVAL?
Ó LÁSKO, ZLATÁ ČÍŠE
Ó lásko, zlatá číše,
královský nápoji,
kdo ochutná z tvé číše,
ten se jí opojí.

Ó lásko, zlatá číše,
ty moci kouzelná,
kdo ochutná z tvé číše,
ten se v ní nevyzná.

Ó lásko, zlatá číše
ve štítu mladosti,
tvůj nápoj – klamuplnná říše
a cesta k propasti.

Ó lásko, zlatá číše
STŘÍBRNÝ DÉŠŤ
Po deštíčku stříbrném
posílám své pozdravy,
posílám je děvčeti,
které bych stále držel v obětí.

Ty deštíčku stříbrný
zlíbej její vlásky,
jako když jsi líbával
ústa svojí krásky.

Ty deštíčku stříbrný
umyj očka černé,
umyj očka překrásné,
jež jsou mi tak věrné.

Ty deštíčku stříbrný
ovlaž její rety,
jež jsou jemné, růžové,
jako jarní květy.

Ty deštíčku stříbrný
osvěž líčka její,
pak rozzáří se úsměvem
a láskou zčervenají.

Leť, deštíčku stříbrný,
vyplň moje přání,
poznáš při tom dívčinu,
bez níž život není.

STŘÍBRNÝ DÉŠŤ
PASOVÁNÍ
Skončil pořad
„Křeslo pro našeho hosta“.
Náš milý host
obstál víc než dost.
Proto vážení a milí výrobáci,
teď připravíme se k jedné slavné práci,
která před námi se sklání.
Je to slavné pasování
nového výrobního ředitele.
Nuže, přistup směle
Ing. Rudolfe z rodu Hošků!
Připravte ihned podložku
pro jeho milou nožku.
Na pravou poklekni svou nohu
s myslí povznesenou k Bohu,
libému vinnému moku
a se slzami v pravém oku
očekávej tři údery zdravé
na rameno pravé.
V tomto slavném sále
pasujeme tebe
slavný výrobní generále,
ať provází tě úspěchů řada
a úspěšná je tvoje vláda.
Buď vládce mocný, veliký,
nedělej s ničím velké caviky,
ať žije podnik ČKD a jeho fabriky.
Ať provází tě vždy odvaha a velká síla,
ale nepouštěj se do komína,
však víš, jak už to na světě chodí,
proto pozor i na výletní lodi,
ať úspěšný ti vítr fouká,
ale bez brýlí se špatně kouká.
Ujmi se své slavné vlády,
nezapomínej na dobré kamarády
a na to, že první tvoje cesta vedla
do města jménem Napajedla.
Měj se dobře, uchop se tvého již meče
a povstaň z kleče.
Ať žije nový generál,
kamarád a slavný muž.
Hudbo, zahrej slavnostní tuš!

PASOVÁNÍ
PŘÍPITEK
Vážení, milí přátelé,
nalaďte tváře zcela vesele
a netvařte se vůbec kysele.

Ať jste ještě třeba věkem svazáci
nebo švarní, statní junáci,
zapomeňte nyní zcela na práci,
na všední problémy, na starosti.
Ne, dnes není důvod ke zlosti.

Vážení kapitáni výrobních lodí,
slavní výroby lodivodi,
tak už to na světě neustále chodí,
že i když máme dosti úspěchů
třebas i u krásných žen,
tak život nám zůstal přec něco dlužen.

Prožíváme ho ve spěchu,
ve vlaku či v letadle
a nebo v autě, ve služebním sedadle.

Teď, nyní a v této chvíli
dejte pauzu své výrobní píli,
ať vás čeká lepší dneska hřeb.
Vítá vás slavný napajedelský sklep
a jasné je to jako facka,
že i slavná hudba ze Slovácka.

Jste v kraji,
ve kterém trnky na slivovicu
každoročně zrají.
V kraji, ve kterém o některů
tu facku nikdy nouze nebyla,
voda se však tady skoro nepila
a ve sklepě každá hudba, která není líná,
dává vždycky přednost
zpěvu a sklénce dobrého vína.

Vítáme vás tu rádi velkolepě
v tomto našem zahrádkářském sklepě.
Vaše dnešní cesta vedla
v naše slavné město Napajedla.

Město naše trochu lesem voní,
je městem průmyslu
i městem slavných koní.
Máme tu zámek, stojí v pěkném parku,
a taky Slanicu, slavnů minerálku.

Ten, kdo po průmyslu v Napajedlích pátrá,
ví, že je tu známý podnik Fatra.
Co přehled nemají a Fatru neznají,
tak informace pro ty,
že je to podnik na plastické hmoty.

Slávia, známý závod ČKD,
v Napajedlích slavný také je.
Berou se prémie, plán se plní neustále,
závod roste a rozvíjí se dále.
Zkrátka, mohutní a rozkvétá
zcela úspěšně a zdárně
od nové haly až ke slévárně.

Výroby slavní kapitáni,
nyní už zcela nic nebrání tomu,
abych u sta hromů pomalu končil svůj přípitek
z obavy, abyste neměli vztek,
že vám v krku prahne trochu asi
a někomu snad ježí se i vlasy.

Cesta vaše vás zavedla
v naše město zvané Napajedla,
tak ať smutek tady nemá žádnou práci,
ať žijí náměstkové výrobáci
a humor dnes a zítra ať se nevytrácí,
ať všichni máte smysl pro legraci!

Ať žádný problém dnes tu není,
ať žijí taky všichni vaši podřízení.
Ať dobře cítíte se v našem sklepě tady,
ať každý z vás je dneska hodně mladý,
ať vám zpívat dneska není líno,
ať se vám líbí a chutná naše víno.

Ať sejdeme se někdy zase
po nějakém tom krátkém čase
tady u nás na Slovácku
a třebas v tomto sklepě zase.

PŘÍPITEK
JEDNOHO DNE V NAPAJEDLÍCH
Lidské životy jsou rovny záprtku.
Jednou k večeru jsem hledal vývrtku,
kterou bych vytáhl tu ztrouchnivělou zátku,
za kterou jsem platil víc než zlatku
krásné prodavačce u nás v Prameni.
Ne – to není láhev – to je znamení
kdys dané Héraklovi s kyjem!
Sklenky jsou nality a my se nenalijem?

JEDNOHO DNE V NAPAJEDLÍCH